Våre ansatte

Per Christian Haaland
PARTNER | DAGLIG LEDER

Sivilingeniør
pch@sannland.no
+47 936 27 887

Per Christian har mer enn 17 års erfaring fra olje- og gassindustri med prosjekt- og porteføljestyring i et internasjonalt miljø, hovedsakelig for Aker Solutions konsernet. Han har vært leder for Prosjektlederavdeling i Aker Solutions med ansvar for oppfølging av pågående og nye prosjekter, kvalitetssikre gjennomføring av prosjektportefølje, utvikling av prosjektstyringssystem.

Per Christian har også to års erfaring med prosjektledelse i Brasil, og har vært delaktig i oppbyggingen av Aker Solutions kontor i Rio de Janeiro.

Han har bred erfaring med praktisk ledelse og rådgiving av prosjekter, prosjektporteføljer og Project Management Office (PMO) i privat sektor, med hovedsakelig internasjonale kunder.

De seneste årene har Per Christian jobbet som prosjektleder innen byggeindustrien, ansvarlig for oppføring og ferdigstilling av bygninger og boliger med kunder som Omsorgsbygg, Bolig Partner og Bo Klokt.

Preben Støbakk
PARTNER | KONSULENT

Sivilingeniør
ps@sannland.no
+47 971 78 457

Preben er utdannet siv. Ing. Maskin, innen Energi- og strømningsteknikk, og har over 17 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Erfaringen spenner over en rekke forskjellige prosjektroller og arbeid med en flere ulike leveranser av teknisk utstyr og systemer. Hovedtyngden av erfaring ligger innenfor pumper og roterende maskineri, samt sikkerhetskritisk utstyr som brannpakker og generatorsett.

Preben har erfaring som både prosjekt- og avdelingsleder  av teknisk personell og tverrfaglige tekniske grupper. Dette har vært i dynamiske miljøer og i miljøer under endring. Han har de senere år vært leder for Engineering i Eureka Pumps AS og vært del av Eureka Pumps sin ledergruppe. Dette innebar et totalansvar for Engineering, prosesser og personell, samt et overordnet ansvar for at avdelingen var riktig bemannet med den rette kompetansen, de rette verktøy og riktige rutinene til enhver tid. Han har også bidratt med salgsstøttende arbeid og kostestimering i forbindelse med tilbudsarbeid. Preben er Lean Black Belt-sertifisert.

Øivind Haugaard
PARTNER | PROSJEKTLEDER

Sivilingeniør
oh@sannland.no
+47 906 91 104

Øivind har gjennom mer enn 25 år opparbeidet seg stor kunnskap og erfaring om sentrale arbeidsprosesser og faser av et bygg- og anleggsprosjekt. Med kompetanse fra en rekke ledende stillinger og arbeid som spenner fra regulering, eiendomsutvikling, byggherrerollen, entreprenørvirksomhet, samt leverandør- og distribusjonsleddet kjenner han bransjen fra de fleste sider.

Sentralt i et hvert prosjekt er prosjektlederes evne til å vurdere oppdragsgivers visjoner, mål og planer opp mot samfunn og brukergrupper. Viktige og dagsaktuelle problemstillinger som areal og transport, miljø- og energi, politikk og samfunnsutvikling samt sluttkundens perspektiv med ønsker, behov og muligheter, må belyses. Her har Øivind stor innsikt, forståelse og evner til å sikre et godt samvirke mellom sentrale samfunnsdrivere og oppdragsgivers ambisjoner.

Øivind har hatt ansvar for store utviklingsprosjekter og regulering av områder med flere hundre boliger og vært prosjektleder for produktutvikling av fremtidens bærekraftige boligblokker med fremtidsrettede elementer som solcelleinstallasjoner og BREEAM-sertifisering. Store prosjekter er gjennomført hvor dialog, samarbeid og god kommunikasjon mellom aktørene har vært et sikkert kjennetegn og arbeidet har gitt Øivind en solid og tverrfaglig kompetanse.

Øivind er Sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har en tilleggsutdanning fra Handelshøyskolen BI som Master of Management.

Se våre prosjekter